Grant Hall (blog founder)

IMG_1893

 Grant Hall

Hãy đọc trang này bằng tiếng Anh

Tư vấn kinh doanh Úc tại Phan Thiết.

Tôi là chuyên gia tư vấn kinh doanh người Úc, hiện đang ở tại thành phố Phan Thiết, Việt Nam. Chuyên ngành của tôi là về kinh doanh quốc tế, ngoại giao về văn hóa và nghệ thuật. Tôi có thể đến gặp khách hàng.

Tôi có kinh nghiệm trong các lĩnh vực này trong 3 thập kỷ qua, tôi đã từng sinh sống và làm việc tại Úc, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.

Tôi có văn bằng Thạc sĩ về Quản trị, đại học Lịch sử nghệ thuật và văn bằng về biểu diễn âm nhạc. Tôi cũng có văn bằng Thạc sĩ, nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

Tôi đã từng làm việc trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, làm việc cho cơ quan nhà nước và lĩnh vực giáo dục. Tôi có kinh nghiệm làm việc với các công ty của Việt Nam.

Đối với các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam, tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực sau:

 • Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • Xuất nhập khẩu với Úc
 • Kinh doanh tại Úc
 • Xây dựng hình ảnh công ty phù hợp với thị hiếu phương Tây
 • Thông tin truyền thông xã hội
 • Cải thiện khả năng tiếng Anh cho doanh nghiệp của bạn
 • Tư vấn quản trị kinh doanh

Đối với các cơ quan nhà nước và các tổ chức văn hóa-nghệ thuật (chẳng hạn như các đơn vị biểu diễn nghệ thuật hoặc bảo tàng). Tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn sau:

 • Xúc tiến văn hóa Việt Nam tại hải ngoại
 • Tổ chức các sự kiện văn hóa – nghệ thuật
 • Hỗ trợ các nghệ sĩ biểu diễn (ví dụ như các đoàn biểu diễn âm nhạc) trong các chuyến lưu diễn quốc tế.
 • Tư vấn quản trị tổng thể
 • Tư vấn nghệ thuật hình tượng

Đối với các sinh viên Việt Nam và gia đình của họ, tôi có thể tư vấn việc lựa chọn trường đại học quốc tế phù hợp để học tập.

Đối với các nhà đầu tư nghệ thuật và người đam mê nghệ thuật Việt Nam, tôi có thể tư vấn việc mua sắm và đầu tư nghệ thuật.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi qua LinkedIn hoặc sử dụng cách thức dưới đây: